ผลิตภัณท์และการบริการ

ใจรักษ์ คลินิค เป็นคลินิคดูแลความงาม ที่ส่งเสริมความงามในรูปแบบที่เป็นคุณ มีผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับคำปรึกษา ทำทรีตเมนต์ บริการหลังทำทรีตเมนต์ดูแลโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ