ฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็ม HA (Hyaluronic Acid) เป็นสารที่อยู่ในชั้นผิวหนังของมนุษย์อยู่แล้ว ฟิลเลอร์จึงมีความปลอดภัย 100% ปัจจุบันประเทศไทยมีฟิลเลอร์หลายรุ่น หลายยี่ห้อที่ถูกกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น Restylane, Neuramis เป็นต้น ซึ่งใจรักษ์คลินิกมีพร้อมบริการและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกกล่อง ฟิลเลอร์ถูกพัฒนาให้สามารถใช้เติมเต็มจุดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากปัญหาบนใบหน้าแต่ละจุดแตกต่างกัน ความเหมาะสมที่จะใช้ฟิลเลอร์แต่ละรุ่นก็ย่อมแตกต่างเช่นกัน ก่อนตัดสินใจคนไข้จึงควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินใบหน้าก่อนได้รับการรักษาเสมอ

กดรูปเพื่อดูรีวิวฟิลเลอร์